Tác gia:Đoàn Nguyễn Tuấn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Đoàn Nguyễn Tuấn
(1750–?)
Ông là nhà thơ thời Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.


Tác phẩm[sửa]

PD-icon.svg Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.