Quốc văn trích diễm/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

22. — ÔNG PHỖNG ĐÁ

Ông đứng làm chi đấy hỡi ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng.
Đêm ngày coi sóc[1] cho ai đó?
Non nước vơi đầy có biết không?

   
Chú thích

  1. Có bản chép: Đêm ngày gìn giữ.....