Quốc văn trích diễm/Bà Huyện Thanh Quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

BÀ HUYỆN THANH-QUAN

Tính danh phu-nhân là gì không rõ. Là con ông nho Dương, người làng Nghi-tàm, huyện Hoàn-long (thuộc tỉnh Hà-đông bây giờ); lấy ông Lưu-Nghi, người làng Nguyệt-áng, huyện Thanh-trì (cũng tỉnh ấy), đậu cử-nhân khoa tân-tỵ (1821) đời Minh-Mệnh, làm tri-huyện huyện Thanh-Quan tức là phủ Thái-ninh (Thái-bình) bây giờ, nên thường gọi là Bà Huyện Thanh-Quan. Sau phu-nhân vào làm « Cung trung giáo tập », vua Tự-Đức có ban thơ chữ và thơ nôm, phu-nhân đều họa được, vua quí trọng lắm. Còn truyền lại nhiều bài thơ nôm của phu-nhân rất hay.