Quốc văn trích diễm/Hán Việt văn biểu/§ 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

§ 2. — QUỐC-VĂN

Từ đời Trần trở về trước, nước ta vẫn có tiếng nói riêng: tất cũng đã có một nền văn-chương diễn xuất bằng quốc-âm, tiếc rằng đến nay nền văn cổ ấy đã thất-truyền. Chỉ còn sót lại những câu tục-ngữ ca-dao, lắm câu hay cũng chẳng kém gì các câu trong kinh Thi: đó tức là nền văn tối-cổ ở nước ta.

Mãi đến đời Trần Nhân-tôn (1278 — 1293) ông Hàn-Thuyên mới phỏng theo Đường-luật của Tàu mà đặt ra luật thơ văn quốc-âm tức là Hàn-luật, tự đấy các nhà thi-văn mới theo luật ấy mà ngâm-vịnh trước thuật mà nền văn-nôm mới thành-lập vậy.