Qua cầu Hàm Rồng cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Qua cầu Hàm Rồng cảm tác
của Tản Đà

    Hôm xưa chơi ở Dương Quỳ,
Trắng phau ngựa trắng, xanh rì rừng xanh.
    Hàm Rồng nay lại qua Thanh,
Dưới cầu nước biếc in hình thi nhân,
    Người đâu sương tuyết phong trần
Non xanh nước biếc bao lần vãng lai.
    Dư đồ còn đó chưa phai,
Còn non, còn nước, còn người nước non.
    Ruột tằm dù héo chưa mòn
Tơ lòng một mối xin còn vấn vương
    Nước non muôn dặm đường trường
Hỡi ai "rau sắng chùa Hương" biết cùng?
    Trăm năm nặng gánh tang bồng,
Lửa than càng đốt cho lòng càng son.
    Cảnh còn biếc nước xanh non,
Đầu ai trắng tóc duyên còn thắm tơ.
    Để ai thương nhớ đợi chờ,
Mà ai đi mãi bao giờ đến nơi?