Thảo luận:Qua cầu Hàm Rồng cảm tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Qua cầu Hàm Rồng cảm tác
Nguồn Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920 - 1945), tập V, quyển 1, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987.
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển 50%.svg Đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài