Sách quan chế/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Service pharmaceutique. — Cuộc dự trử bào chế thuốc Tây

SERVICE PHARMACEUTIQUE. — CUỘC DỰ TRỬ BÀO CHẾ THUỐC TÂY.

Pharmacien principal.

Pharmacien de 1er classe.

Tổng cuộc bào chế.

Chủ việc bào chế hạng nhứt, lại có hạng nhì, hạng ba, danh phận không đồng.