Sách quan chế/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

JARDIN BOTANIQUE. — VƯỜN THẢO MỘC, TỤC KÊU LÀ VƯỜN NHÀ NƯỚC (MỚI LẬP TẠI SAIGON NGÀY 17 FÉVRIER 1869).

Directeur.

Ferme des mares.

Quản vườn.

Cuộc lảnh việc tài chưởng tại Miểu hội đồng.


Commission de l’assistance publique.

Hội phái viên hay về việc làm phước.


Chambre de commerce de Saigon.

Phòng thương chánh Sàigòn. Có các sĩ thương nghị việc.


Inspecteur de l’agriculture.

Điển nông, đốc lảnh việc nông tang.