Sách quan chế/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Phép kể công đất gióng với mẩu Tây. — Mesures de superficie annamites comparées aux mesures de superficie françaises

PHÉP KÊ CÔNG ĐẤT GIÓNG VỚI MẨU TÂY.

MESURES DE SUPERFICIE ANNAMITES COMPARÉES AUX MESURES
DE SUPERFICIE FANÇAISES.Mỗi công trường hoành là 12 tầm.

Mỗi tầm là 5 thước Annam.

12 tầm Annam, thì là 60 thước Annam;

Mỗi công đo trường hoành đều được 60 thước Annam, nhơn với nhau thì được 360 thước Annam.

Mỗi thước Tây bằng 2 thước 4 tấc Annam, 60 thước Annam kể được 25 thuớc Tây; vậy thì mỗi công đo trường hoành đều được 25 thước Tây.

Một mẩu Tây đo trường hoành đều 100 thước Tây, kể ra công thì trường hoành đều được 4 công; nhơn bề trường hoành mỗi mẩu Tây được 16 công; xổ ra thước thì mỗi bề được 240 thước Annam, nhơn với nhau, thì mỗi mẩu Tây được 57,600 thước Annam.