Sông Hương chào đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sông Hương chào đời  (1936) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Sông Hương, Huế, số 1 (1 Août 1936), trang 1. Sông Hương là tờ tuần báo do Phan Khôi sáng lập, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.

Ngày hôm nay, 1er Aout 1936, tờ tuần báo Sông Hương này bắt đầu ra đời.

Ra đời, Sông Hương xin có lời chào mừng người đọc nó, và chào mừng các bạn đồng nghiệp trước nó.

Lấy tên Sông Hương chẳng có nghĩa gì khác hơn là tờ báo này ở Hương Giang.

Người ta hay nói "sông Hương, núi Ngự", có ý dùng mà đại biểu cho cái kinh đô của nhà vua. Nhưng Sông Hương này chẳng qua là Sông Hương, không dám lấy tên mình làm một sự đại biểu hệ trọng và danh giá như thế.

Sông Hương có khuynh hướng về văn học, mỹ thuật; và sông Hương là một cảnh đẹp ở đất nước này. Vậy nếu có ai muốn hiểu rằng cái tên tờ báo là để hợp với tánh chất tờ báo thì cũng được, cái tên ấy hóa ra lại có nghĩa.

Sông Hương sẽ nói gì và làm gì? Bạn đọc hãy đọc qua mười trang này thì thấy. Chúng tôi không muốn tuyên bố gì cả và cũng không dám hứa gì cả.

Một điều chúng tôi ao ước là hiện ở xứ ta hình như bà con đương khát khao một tờ báo chủ yếu về sự học vấn tri thức mà chưa có.

Tờ Sông Hương nầy ra đời, hoặc có thể bù vào chỗ thiếu thốn ấy chăng! Nếu được vậy thì danh dự cho đồng nhân chúng tôi biết bao!

SÔNG HƯƠNG