Sơ chí Đà tẫn phụng tống đương sự chư quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơ chí Đà tẫn phụng tống đương sự chư quan
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Hồi thủ cô lăng lệ ám san
Hạc thư tạo dạ đáo tùng quan
Đương niên khởi hạp trung hưng tá
Thánh thế năng dung tích bệnh nhân
Vị tử gian nan sầu bạch phát
Tử sinh lão tán ái thanh san
Cố viên nhẫn sự hoàng hoa ước
Nguyện phóng Uyên Minh[1] tam kính hoàn

   
Chú thích

  1. Đào Tiềm