Sơ thu cảm hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơ thu cảm hứng - 初秋感興
của Nguyễn Du

I[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

蕭蕭木落楚江空
無限傷心一夜中
白髮生憎班定遠
玉門關外老秋風

Tiêu tiêu mộc lạc Sở giang[1] không,
Vô hạn thương tâm nhất dạ trung.
Bạch phát sinh tăng Ban định viễn[2],
Ngọc Môn Quan[3] ngoại lão thu phong.

Sông Sở hoang vắng lá cây rụng bời bời
Trong một đêm xiết bao đau lòng
Ban Định Viễn ghét tóc trắng mọc ra
Ở ngoài cửa Ngọc môn, già với gió thu

II[sửa]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

江上西風木葉稀
寒蟬終日噪高枝
其中自有清商調
不是愁人不許知

Giang thượng tây phong mộc diệp hy,
Hàn thiền chung nhật táo cao chi.
Kỳ trung tự hữu thanh thương điệu[4],
Bất thị sầu nhân bất hứa tri.

Gió tây thổi trên sông lá cây thưa thớt
Ve sầu lạnh suốt ngày kêu trên cành cao
Trong tiếng kêu có điệu thanh thương
Không phải người buồn thì không biết được.

   
Chú thích

  1. Tức sông Tương
  2. Tức Ban Siêu 班超 (32-102), tướng nhà Hán. Thời Đông Hán 漢 có công chinh phục các nước Tây Vực 西域 được phong tước Định Viễn Hầu 定遠侯, làm đô hộ Tây Vực ba mươi năm, đầu bạc mới trở về
  3. Một của ải phía bắc Trung Quốc, thông sang nước Tây Vực
  4. Âm điệu buồn. Thanh thương cũng có ngụ ý thu, vì thương là một âm thuộc hành kim, mùa thu