Sơn phòng mạn hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sơn phòng mạn hứng - 山房漫興
của Trần Nhân Tông