Sơn trung vấn đáp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

山中問答
問余何意棲碧山
笑而不答心自閑
桃花流水杳然去
別有天地在人間

Sơn trung vấn đáp
Vấn dư hà sự thê bích san
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

Hỏi đáp trong núi
Hỏi ta vì sao lại vào ở nơi núi biếc,
Cười mà không đáp, trong lòng tự thấy an nhàn.
Hoa đào theo dòng nước chảy trôi đi xa.
Có một cõi trời đất khác không phải chốn nhân gian.