Sắc không

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sắc không - 色空
của Ỷ Lan
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

色是空空即色,
空是色色即空。
色空俱不管,
方得契真宗。

Sắc thị không, không tức sắc,
Không thị sắc, sắc tức không.
Sắc, không câu bất quản,
Phương đắc khế chân tông.

Sắc là không, không tức là sắc,
Không là sắc, sắc tức là không.
Sắc, không đều chẳng quan tâm,
Thì mới hiểu đạt gốc rễ thật.