Thể loại:Kệ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kệ là thể văn Phật giáo, dùng để truyền bá giáo lý Phật pháp, được viết bằng văn vần. Nhiều bài kệ có giá trị văn chương như các bài thơ.