Tác gia:Henry Wadsworth Longfellow

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Henry Wadsworth Longfellow
(1807–1882)
Henry Wadsworth Longfellow (27 tháng 2 năm 1807 – 24 tháng 3 năm 1882) là một nhà thơ Mỹ, tác giả của nhiều tập thơ nổi tiếng: The Song of Hiawatha (Bài ca về Hiawatha), A Psalm of Life (Bản thánh ca của cuộc đời), Excelsior... Ông cũng là tác giả của bản dịch La Divina Commedia ra tiếng Anh được cho là hay nhất.
Henry Wadsworth Longfellow

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.