Bước tới nội dung

Tác gia:Hoàng Nham

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Hoàng Nham
(1751–1830)
Hoàng Nham (黃岩), tự là Nại Am (耐庵), hiệu là Hoa Khê dật sĩ (花溪逸士), người châu Gia Ứng (nay là Mai Huyện) thuộc Quảng Đông, là nhà văn Trung Quốc thời Thanh.

Tác phẩm

[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.