Bước tới nội dung

Tác gia:Phạm Như Xương

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Phạm Như Xương
(1844–1917)
Phạm Như Xương (chữ Hán: 范如昌), tự là Phồn Sinh, sinh tại Quảng Nam, là nhà tiến sĩ, nhà thơ Việt Nam thời Nguyễn.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.