Tái thứ nguyên vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Trạm nguyên[1] lưu thủy phát sơn thôn,
Nhật Lệ triều đầu dũng hải môn.
Thanh Vị trọc Kinh đồng bất tức,
Hoàng hoa lục trúc lưỡng vô ngôn.
Tuế thu truật mễ kham cung khách,
Thiên giả tùng niên cập bão tôn.
Phù thế kỷ kinh tang lỗ biến,
Sàng đầu y cựu tửu doanh tôn.

Nước sông Trạm bắt nguồn từ các làng vùng núi.
Sóng Nhật Lệ vỗ mạnh ngoài cửa bể.
Nước sông Vị trong, nước sông Kinh đục, cả hai đều chảy không ngừng.
Hoa cúc vàng, khóm trúc xanh, cả hai đều cùng im lặng.
Hàng năm, gặt lúa nếp đủ đãi khách.
Trời cho tuổi thọ như cây tùng, đã có cháu bế.
Cuộc đời bao phen nương dâu hóa thành ruộng muối,
Quí hồ đầu giường luôn luôn có chai rượu đầy là được rồi!

   
Chú thích

  1. Trạm nguyên: nguồn sông Trạm, tức nguồn sông Bình Giang, có một chi đổ vào sông Nhật Lệ.