Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân - 贊覺海禪師,通玄道人
của Lý Nhân Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

覺海心如海,
通玄道又玄。
神通兼變化,
一佛一神仙。

Giác Hải tâm như hải,
Thông Huyền đạo hựu huyền.
Thần thông kiêm biến hóa,
Nhất Phật, nhất thần tiên.

Giác Hải lòng như biển,
Thông Huyền đạo lại càng huyền diệu.
Thần thông và biến hóa,
Một người là Phật, một người là thần tiên.