Tình tuyệt vọng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tình tuyệt vọng có thể là: