Tín Dương tức sự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tín Dương tức sự - 信陽即事
của Nguyễn Du
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

河南首信陽
天下此中央
片石存申國
重山限楚彊
馬鳴思飼秣
民食半枇糠
白發秋何恨
西風遍異鄉

Hà Nam thủ Tín Dương[1]
Thiên hạ thử trung ương
Phiến thạch tồn Thân quốc[2]
Trùng sơn hạn Sở cương
Mã minh tư tự mạt
Dân thực bán tỳ khang
Bạch phát thu hà hạn
Tây phong biến dị hương

   
Chú thích

  1. Tên một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, ở đây có bức thành cổ cũng gọi là thành Tín Dương
  2. Nước Thân, một nước cũ do Vũ Vương nhà Chu lập ra