Tương Âm dạ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tương Âm dạ - 湘阴夜
của Nguyễn Du

Tương Âm: tên một huyện tỉnh Hồ Nam ở phía đông sông Tương.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

滿目皆秋色,
滿江皆月明。
寂寥今夜望,
遷謫古人情。
秋水從西來,
茫然通洞庭。
靜夜熄吟啸,
無使蛟龍驚。

Mãn mục giai thu sắc
Mãn giang giai nguyệt minh
Tịch liêu kim dạ vọng
Thiên trích[1] cổ nhân tình
Thu thủy tòng tây lai
Mang nhiên thông Động Đình
Tĩnh dạ tức ngâm khiếu
Vô sử giao long kinh.

   
Chú thích

  1. Đổi đi xa để khiển trách. Tác giả nhắc đến chuyện Khuất Nguyên bị vua đày ra Giang Nam, nay là vùng Tương Âm