Tạ lại người cho hoa trà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tết đến người cho một chậu trà,
Đương say ta chẳng biết rằng hoa.
Da mồi, tóc bạc ta già nhỉ,
Áo tía đai vàng bác đó a?
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá[1]!
Gió to luống sợ nó rơi già[2].
Lâu nay ta chỉ xem bằng mũi,
Đếch thấy mùi thơm một tiếng khà.

   
Chú thích

  1. Những hạt mưa nhỏ dần dần xuyên thủng cả lá cây
  2. Gió bấc thổi, làm cho đài hoa rụng