Tạp trở: Chuyện lạ Nhựt Bổn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tạp trở: Chuyện lạ Nhựt Bổn  (1930) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6154 (24.5.1930)

1)Trong 12 giờ đồng hồ có 80 lần động đất. - Mới có tin ở Nhựt Bổn đến rằng : gần đây tại hạt Át My (Atymi) và In-păng (Iznpen) cứ động đất luôn mãi. Theo số thống kêu của đài thiên văn thì trong tuần lễ nay đã có hơn 700 lần động đất mà nhiều nhứt là ngày thứ hai tuần lễ trước. Từ sáng đến tối, động đất luôn 80 lần. Nước Nhựt vốn là một nơi thường hay động đất song từ xưa đến nay cũng chưa thấy bao giờ lại động nhiều đến như thế.

Song các nhà đương cục thấy thế lại lấy làm mừng, mừng nhiều nỗi đã có nhiều lần động dấu nhỏ như vậy thì may ra thoát khỏi được sự động đất to như trận ở Đông Kinh năm trước. Duy dân chúng ở hai hạt đó thì khủng hoảng bội phần, những nhà giàu có phần nhiều đã di đi nơi khác. Vả sau hôm động đất nhiều đó, suối nóng ở At-My bỗng mất hẳn sức nóng, cũng là sự rất lạ. Lại có tin đồn rằng : sắp có nước biển dâng lên, nên dân chúng lại càng sợ mà cái số di cư nơi khác lại càng nhiều ; quan địa phương cấm chỉ nhưng cũng không ngăn cản được họ. Vậy sự động đất nầy nếu còn liên miên mãi, thì chắc 2 hạt đó sẽ thành ra khu đất bỏ hoang.

2) Món tiền phí tổn trong cuộc tuyển cử vừa rồi. Cuộc tuyển cử mới rồi những tiền phí tổn của dân chúng hầu tới 10 triệu đồng. Đại ước mỗi người ra ứng cử, ít ra cũng tốn đến 5 vạn đồng. Mà số tiền đã mất đi đó hầu hết là vào túi những nhà in cả. Nghĩa là : về việc tuyển cử thì cần nhứt là sự tuyên truyền, mà tuyên truyền thì ngoài cách diễn thuyết ra cũng cần phải có văn tự nữa mới được. Ấy vì thế nên cuộc tuyển cử vừa rồi đã có nhiều nhà in đại phát tài về sự in giấy tuyên truyền chuyện lạ đó, thật là một dịp may cho các nhà in vậy.

3) Cấm làm thứ phấn có pha chất chì. - Những phấn đánh mặt của nước Nhật từ đây trở về trước hầu hết là có pha chất chì. Nay chính phủ mới hạ lịnh cấm không được chế tạo những thứ phấn ấy, là vì các nhà vệ sinh đã xét ra rằng : Sự dùng phấn có chất chì, không những hại da của người đánh phấn mà thôi, lại hại cả đến sự vệ sinh của con trẻ nữa ; là vì xét kỹ ra thì những đứa trẻ mắc bịnh “nóng màng óc” hầu hết là bởi mẹ nó hoặc vú sữa nuôi nó hay đánh phấn có chất chì.

C.D.[1]

   
Chú thích

  1. Bài này dưới bút danh C.D. có ghi (Đ.P.), có lẽ cho biết Trung lập đăng lại của báo Đông Pháp ở Hà Nội