Tặng đốc Hà Nam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tặng đốc Hà Nam
của Nguyễn Khuyến

Ai rằng ông dại với ông điên,
Ông dại sao ông biết lấy tiền?
Cậy cái bảng vàng treo nhị giáp,
Khoét thằng mặt trắng[1] lấy tam nguyên[2]
Dấu nhà vừa thoát sừng trâu đỏ,
Phép nước xin chừa móng lợn đen[3]
Chỉ cốt túi mình cho nặng chặt,
Trăm năm mặc kệ tiếng chê khen.

   
Chú thích

  1. Do câu "Bạch diện thư sinh" chỉ người học trò
  2. Ba đồng bạc; còn đồng âm với chữ "Tam nguyên" là đỗ đầu luôn ba khoa: thi hương, thi hội và thi đình
  3. Ám chỉ việc ông đốc học này đã có lần bị Tây đá đít