50%

Tế Chiêu Quân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cô ơi cô đẹp nhất đời
Mà cô mệnh bạc, thợ trời cũng thua!
Một đi từ biệt cung vua
Có về đâu nữa! Đất Hồ nghìn năm!
5Mả xanh còn dấu còn căm
Suối vàng lạnh lẽo, cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai
Đời người như thế có hoài mất không?
Khóc than nước mắt ròng ròng
10Xương không còn vết, giận không còn kỳ!
Mây mờ trăng bạc chi chi
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang!
Ới hồng nhan, hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời
15Trời Nam thằng kiết là tôi
Chùa Tiên, đất khách, khóc người bên Ngô
Cô với tôi, tôi với cô
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây
Hồn cô ví có ở đây
20Đem nhau đi với, lên mây cũng đành!