Tức hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tức hứng - 即興
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

攬翠亭東竹滿林
柴門晝掃凈陰陰
雨餘山色清詩眼
潦退江光凈俗心
戶外鳥啼知客至
庭邊木落識秋深
午窗睡醒渾無寐
隱几焚香理玉琴

Lãm-thúy đình[1] đông trúc mãn lâm ;
Sài môn trú tảo tĩnh âm âm,
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn ;
Lạo thoái giang quang tĩnh tục tâm[2].
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí ;
Đình biên mộc lạc thức thu thâm.
Ngọ song thụy tỉnh hồn vô mỵ ;
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm[3].

Ở phía đông đình Lãm-thúy trúc mọc đầy rừng ;
Cửa nè ban này quét sạch bong bong.
Sau mưa sắc núi làm trong trẻo mắt thơ ;
Hết lụt ánh sáng trên sông rửa sạch lòng tục.
Ngoài cửa chim kêu, biết là có khách đến ;
Bên sân cây đã rừng, biết là thu đã sâu.
Bên cửa sổ hướng nam tỉnh rồi không nằm ngủ nữa.
Dựa ghế đốt hương gảy đàn ngọc chơi.

   
Chú thích

  1. Lãm thúy đình: Đình Lãm thúy là cái đình ngồi để ngắm cây cỏ xanh tươi
  2. Tĩnh tục tâm: nghĩa là rửa sạch niềm tục ở trong lòng
  3. Lý ngọc cầm: gẩy đàn ngọc