Tức sự (Nguyễn Trãi)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tức sự.
Tức sự - 即事
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

小小軒窗矮矮廬
官居頓覺類幽居
滄波江上閒垂釣
綠樹陰中靜看書
雨過晴嵐窺戶牖
風來雪浪舞庭除
午窗瀟灑無塵累
一片閑心躡太虛

Tiểu tiểu hiên song nụy nụy lư ;
Quan cư đốn giác loại u cư.
Thương ba giang thượng nhàn thùy điếu ;
Lục thụ âm trung tĩnh khán thư.
Vũ quá tình lam khuy hộ dũ ;
Phong lai tuyết lãng vũ đình trừ.
Ngọ song tiêu sái vô trần lụy ;
Nhất phiến nhàn tâm nhiếp thái hư[1].

Hiên và song nho nhỏ, nhà tranh thấp thấp ;
Nhà quan bỗng thấy giống như nhà ẩn dật.
Trên sông sóng xanh, khi nhàn thả câu ;
Trong bóng cây lục, lặng yên đọc sách.
Mưa tạnh bốc hơi lam, luồn qua cửa sổ ;
Gió đến khiến tuyết bay, múa ở sân thềm.
Nằm ở cửa sổ hướng nam, lâng lâng không trần lụy ;
Một tấm lòng nhàn vượt lên chốn thái hư.

   
Chú thích

  1. Nhiếp thái hư: nghĩa là vượt lên thái hư. Thái hư là khoảng hư không trong vũ trụ, tức nói xa cách cõi trần