Từ điển Việt–Bồ–La/F

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search


F
F

Omnia quę conſcribi poſſent per f. conſcribentur cum ph. aptiùs ad pronunciandum hoc idioma.

Gà,