Từ điển Việt–Bồ–La/F

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


F
F

Omnia quę conſcribi poſſent per f. conſcribentur cum ph. aptiùs ad pronunciandum hoc idioma.

Gà,