Từ giã vợ nhà đi làm quan

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Từ giã vợ nhà đi làm quan
của Phan Thanh Giản

Từ thuở duyên xe mối chỉ hồng,
Lòng này ghi tạc có non sông
Đường mây, cười tớ ham giong ruổi,
Trướng liễu, thương ai chịu lạnh lùng.
Ơn nước, nợ trai đành nổi bận,
Cha già, nhà khó cậy nhau cùng.
Mấy lời nhắn nhủ khi lâm biệt,
Rằng nhớ rằng quên, lòng hỏi lòng?