Tác gia:Phan Thanh Giản

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phan Thanh Giản
(1796–1867)
Phan Thanh Giản (1796-1867), hiệu Lương Khê; là một danh sĩ, một đại thần nhà Nguyễn.

Qua thơ văn cho thấy tác giả là một nhà nho giàu tình cảm, sống rất có tình với người thân, và luôn coi "trí quân trạch dân" (vừa giúp vua, vừa làm cho dân được nhờ) là mục đích chân chính của đời mình. Tuy nhiên con người đó, về một phương diện khác, lại là người buồn nản trước thế cuộc...(Nguyễn Huệ Chi. Từ điển văn học [bộ mới]. Nxb. Thế giới, 2004, tr.1396). Các bài thơ sau đây rút ở tập Lương Khê thi thảo của ông.

Phan Thanh Giản

Tác phẩm[sửa]

Tác phẩm viết về ông[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.