Thành viên:Rol

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mộng đắc thái liên...


Khẩn thúc kiệp điệp quần
Thái liên trạo tiểu đĩnh
Hồ thủy hà xung dung
Thủy trung hữu nhân ảnh

Thái thái Tây Hồ liên
Hoa thực câu thướng thuyền
Hoa dĩ tặng sở úy
Thực dĩ tặng sở liên

Kim thần khứ thái liên
Nãi ước đông lân nữ
Bất tri lai bất tri
Cách hoa văn tiếu ngữ

Cộng tri liên liên hoa
Thùy giả liên liên cán
Kì trung hữu chân ti
Khiên liên bất khả đoạn

Liên diệp hà thanh thanh
Liên hoa kiều doanh doanh
Thái chi vật thương ngẫu
Minh niên bất phục sinh


Tố Như

Giới thiệu sơ lược[sửa]


NHIỀU LỜI HỨA CHƯA THỂ HOÀN THÀNH ! CHÚC CỘNG ĐỒNG MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH !

Đây là một trang thành viên Wikisource
Nếu bạn tìm thấy trang này trong bất cứ website nào ngoài Wikisource nghĩa là bạn đang đọc một bản sao của Wikisource. Xin lưu ý rằng trang này có thể đã bị lỗi thời, thay đổi theo thời gian và chủ nhân của trang này có thể không có mối liên hệ nào với website và cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, trừ Wikisource.
Bản chính của trang này nằm tại đây.