Thái cầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thái cầu
của Nguyễn Trãi

Truyền tin chẳng lọ nhọc thanh đồng.
Cởi lòng xuân làm sứ thông.
Năm thức phây phây đuôi phượng mở ;
Tám lòng im ỉm chữ nhàn phong.
Dõi qua ngàn liễu vương tơ bạc ;
Bay tịn lòng hoa động bóng hồng.
Nẻo đến tin đâu đều hết có.
Nâng niu ai nỡ để tay không.