Thái thạch hoài cổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thái thạch hoài cổ - 采石懷古
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

采石曾聞李謫仙
騎鯨飛去已多年
此江若變為春酒
只恐波心尚醉眠

Thái thạch tằng văn Lý trích tiên[1],
Kỵ kình phi khứ dĩ đa niên.
Thử giang nhược biến vi xuân tửu,
Chỉ khủng ba tâm thượng túy miên[2].

Thái-thạch từng nghe tiếng trích tiên họ Lý.
Cỡi cá kình bay đi đã nhiều năm rồi.
Sông này nếu biến thành rượu xuân cả,
Chỉ sợ trong lòng sông ông vẫn ngủ say.

   
Chú thích

  1. Lý trích tiên: Lý Bạch chết đuối ở Thái Thạch trên sông Trường Giang, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Lý Bạch tự xem mình là tiên bị đày xuống trần thế
  2. Túy miên: ngủ say