Thơ mai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ mai
của Nguyễn Trãi

Giữa mùa đông, lỗi thức xuân.
Nam chi nở cực thanh tân.
Trên cây khác ngỡ hồn Cô-dịch ;
Đáy nước ngờ là mặt Thái-chân.
Càng thuở già, càng cốt cách ;
Một phen giá, một tinh thần.
Người cười rằng kém tài lương đống ;
Thửa việc điều canh bội mấy phần.