Thơ ngụ ngôn La Fontaine (1951)/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Con Mèo già và con chuột Nhắt

Thím chuột nhắt trẻ người non dạ,
Bị mèo già vồ đã nguy nan.
Lẻo mồm còn cứ kêu van:
— Xin ngài sinh phúc kẻo oan phận này.
Thân chuột nhắt phỏng tầy mấy chút:
Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
Hãy khoan lượng nghĩ, xin ngài,
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt;
Chỉ cơm rang góc bát là no.

Sá chi thân-phận gày-gò,
Để dành các cậu, các cô thì vừa.
Chuột bị bắt trình thưa như vậy,
Mèo bảo rằng:
— Lời ấy khó nghe.
Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong.
Mèo, lại già, hẳn không dung-xá,
Rất đang tâm, mi lạ chi ta.
Thôi cho mi xuống làm ma,
Kêu cùng Thập-điện họa là có nghe.
Con tao chẳng thiếu chi thực-phẩm.
Mèo nói xong bèn lẩm chuột ranh.
Chuyện này nghĩa-lý rành rành.
Đầu xanh vẫn thị tinh-ranh khoe mầu.
Già hay tàn-nhẫn biết đâu!