Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xóm tự nhiên, một cái lều,
Qua ngày tháng, lọ là nhiều ?
Gió cuốn rèm : thay chổi quét,
Trăng cài cửa ; kéo đèn treo !
Cơm ăn chẳng quản dưa muối,
Áo mặc, nài chi gấm thêu !
Tựa gốc cây ngồi hóng mát,
Đìu hiu, ta hãy một đìu hiu !