50%

Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ vô đề
của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Các bài thơ Nôm trong Bạch Vân quốc ngữ thi phần lớn không có đầu đề, một số bài có đầu đề là do người đời sau đặt. Ở đây tạm đánh số các bài để phân biệt.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.