Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Miễn có thân, giàu lọ ước ao ?
Vội chi chê thấp, vội trông cao ?
Người quân tử nọ yêu danh tiết,
Chim phượng hoàng kia tiếc vũ mao.
Ngẫm nghĩ năm pho kinh, sử,
Tập tành ba quyển lược thao[1]
Rồng thiêng dành sức chờ xuân noãn,
Nhảy nhót, phen chi ếch thấy dào !

   
Chú thích

  1. Lược thao: mưu lược và phép kinh của nhà binh