Thương Ngô Trúc chi ca/I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

桂林新潦涌長川
水屋憑高欲上天
午後東風吹更急
往來無數廣東船

Quế Lâm tân lạo dũng trường xuyên,
Thủy ốc bằng cao dục thượng thiên.
Ngọ hậu đông phong xuy cấp cánh,
Vãng lai vô số Quảng Đông thuyền.