Thương Ngô Trúc chi ca/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

雨自滂沱雲自癡
九疑山色望中疑
虞王葬處無丘墓
水面絃聲似二妃

Vũ tự bàng đà vân tự si,
Cửu Nghi[1] sơn sắc vọng trung nghi.
Ngu Vương[2] táng xứ vô khâu mộ,
Thủy diện huyền thanh tự nhị phi[3].

   
Chú thích

  1. Còn gọi là núi Thương Ngô, núi có chín ngọn thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
  2. Vua Thuấn đời nhà Ngu, nên gọi là Ngu Vương
  3. Hai vợ của vua Thuấn tên Nga Hoàng và Nữ Anh. Tích kể rằng sau khi vua Thuấn mất, hai bà đi tìm, đến sông Tương, trông lên núi Thương Ngô than khóc rồi gieo mình xuống sông Tương