Biên dịch:Thư đường cảm thị

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Thư đường cảm thị)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thư đường cảm thị - 書堂感示
của Nguyễn Khuyến, do Wikisource dịch từ Văn ngôn
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

衣缽難忘且漫勞
強將書籍教兒曹
試觀所貴當何在
縱為爭名也失操
舊學至金猶爾爾
末流從此亦滔滔
皇天未果斯文喪
為彈為輪付所遭

Y bát nan vong thả mãn lao
Cưỡng tương thư tịch giáo nhi tào
Thí quan sở quý đương hà tại
Túng vị tranh danh dã thất thao
Cựu học chí kim do nhĩ nhĩ
Mạt lưu tòng thử diệc thao thao
Hoàng thiên vị quả tư văn táng
Vi đạn vi luân phó sở tao

Nói cảm xúc ở nhà sách
Khó quên cơm áo lại nhọc nhằn
Lại cố đem sách vở dạy lũ trẻ
Thi cử, làm quan ở đâu còn là việc làm cao quý?
Buông thả vì chuyện đoạt danh thì cũng hỏng dần.
Dòng học cũ đến nay còn như thế,
Dòng học sau đến nay cũng hỗn loạn.
Nếu trời chưa bỏ cái văn này,
Thì dẫu gặp việc tầm thường như mang cung, đánh xe (ta) cũng cứ làm.

Khó quên cơm áo lại nhọc nhằn,
Dậy cho lũ trẻ tập thi văn.
Nơi nào thi cử còn coi trọng,
Nặng bởi đoạt danh sẽ hỏng dần.
Nếp học ngày xưa nay đã thế,
Từ nay, sau nữa loạn gấp trăm.
Nếu trời chưa để văn này mất[1]
Đánh xe[2] làm đạn, gặp cũng làm.

   
Chú thích

  1. Lúc Khổng Tử bị người nước Khuông vây hãm đã nói: Văn Vương đã mất. Cái văn ấy chẳng ở nơi ta đây sao? Nếu trời chưa để mất cái văn (hóa) ấy, thì người nước Khuông làm gì được ta(nd).
  2. Khổng Tử nói: Cái giầu sang có thể cầu mà được thì dẫu phải cầm roi đánh xe hầu người, ta cũng làm. Còn như cầu mà không được, thì ta cứ làm điều mà ta thích(nd). Cả hai câu này tác giả muốn nói: Nếu để giữ được đạo không bị mất thì bản thân mình không từ chối việc gì.


 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.