Thảo luận:Đi sứ nước Pháp (Phan Thanh Giản)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Đi sứ nước Pháp
Nguồn Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển,

Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr. 138.

Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Đi sứ nước Pháp (Phan Thanh Giản)

Bắt đầu cuộc thảo luận