Đi sứ nước Pháp (Phan Thanh Giản)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đi sứ nước Pháp.
Đi sứ nước Pháp
của Phan Thanh Giản

Chín tầng lồng-lộng giữa trời thinh,
Phụng chỉ ra đi buổi sứ trình.
Lo nỗi nước kia còn phiến-biến,
Thương bề dân nọ cuộc giao chinh.
Nghìn trùng biển cả sang tây-địa,
Muôn dặm đường xa thẳng đế-kinh.
Mây nước sang qua cùng Pháp-quốc,
Rước đưa mừng rỡ cuộc hòa-minh.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.