Thảo luận:Câu chuyện về nguồn gốc gia đình Donald Trump

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Câu chuyện về nguồn gốc gia đình Donald Trump
Nguồn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú Bản gốc: Trainer, Mark (12 tháng 12 năm 2016), Donald Trump’s family roots, Cục đặc trách Các chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Người duyệt bài