Thảo luận:Cặp gà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cặp gà
Nguồn Nam thi hiệp tuyển của Phan Văn Thiết (dẫn lại theo Phạm Thế Ngũ, Việt Nam văn học sử giản ước tân biên [quyển 3]. Quốc học tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1965, tr. 57).
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài