Thảo luận:Con trâu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Con trâu
Nguồn Bảng lược đồ văn học Việt Nam (quyển thượng) của GS. Thanh Lãng. Nxb Trình bày, Sài Gòn (không ghi năm xuất bản), tr. 151.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Con trâu

Bắt đầu cuộc thảo luận