Thảo luận:Gia Định thất thủ phú

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Gia Định thất thủ phú
Nguồn Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), do Huỳnh Lý chủ biên, NXB. Văn học, 1984, tr. 44-45.
Tham gia đóng góp Vinhtantran
Mức độ phát triển Đã hiệu đính và sửa lỗi 75%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài

Tồn nghi[sửa]

Bài này do học giả Trương Vĩnh Ký sưu tầm và ghi tác giả là khuyết danh. Sau này, ông Thái Bạch trong Thi văn quốc cấm và sau nữa là ông Lãng Nhân trong Truyện Làng Nho đều ghi tác giả là Phan Văn Trị, nhưng cả hai ông đều không nêu ra chứng cứ. Cho nên sách Sài Gòn Gia Định qua thơ văn xưa do nhóm tác giả (Nguyễn Khuê-Nguyễn Thị Thanh Xuân-Trần Khuê) vẫn ghi là khuyết danh (NXB TP. Hồ Chí Minh, 1987, tr. 280). Thuydaonguyen (thảo luận) 00:02, ngày 4 tháng 8 năm 2010 (UTC)

  • Ca Văn Thỉnh trong quyển Hào khí Đồng Nai (NXB TP. HCM, 1983, tr. 138) vẫn ghi là khuyết danh. Thuydaonguyen (thảo luận) 00:06, ngày 4 tháng 8 năm 2010 (UTC)
Vậy bạn có thể đổi tác giả thành Không rõ được đấy. Đồng ghi chú vào mục Ghi chú ở trên, thêm vài sách chứng cứ để đảm bảo là bạn đúng.--Nguyễn Kim Kha -> (thảo luận) 05:29, ngày 4 tháng 8 năm 2010 (UTC)